Lipatech - bilance roku 2012

Článek publikován: 22.1.2013

Obsah:

1. Komentář ke stavu oboru – obecně
2. Bilance činností Lipatech 2012
3. Plány a cíle na rok 2013


Ad1) Sektor prodeje stavebních strojů

Sektor prodeje stavebních strojů a zařízení se již několikátým rokem v řadě propadá. Tento trend začal krizí roku 2008 a od té doby se dále prohlubuje. Následky propadu zákaznických poptávek zaznamenávají hlavně velcí hráči na trhu prodeje stavebních strojů. Již delší dobu očekávám nějaká konkrétní řešení situace z jejich strany. Pozitivní změna na straně poptávky není dle mého názoru v blízké době pravděpodobná, a proto vnímám jako nezbytné řešit položku vlastních nákladů. Prvním, kdo na propad prodejů a pronájmů zareagoval je Phoenix Zeppelin. Rozhodl se drasticky snížit počet zaměstnanců a to také v průběhu roku 2012 realizoval. Jisté je , že očekávané efekty této akce zapůsobí teprve v dlouhodobějším časovém horizontu. Předpokládám, že k podobným krokům přistoupí v blízké době i ostatní významní prodejci stavebních strojů (Terramet, Bobcat CZ, Kuhn Bohemia, Volvo stavební stroje atd.).Díky omezeným finančním možnostem zákazníků a výrazné finanční nejistotě, nastává přesun jejich pozornosti směrem k použitým strojům a pronájmu. Tato skutečnost vytváří příležitost pro nové subjekty na straně nabídky, které jsou schopny zajistit zákazníkovi požadovaný stroj v odpovídajícím stavu avšak za podstatně zajímavějších cenových podmínek. Naše společnost vnímá tento trend jako velmi významný a podniká maximum pro to, aby nabídla produkt, který zákazníka osloví. Využíváme veškerých dostupných možností prezentace produktů a služeb s tím, že důraz klademe hlavně na nová média (inzertní portály, vlastní webové prezentace). Lipatech s.r.o. chápe současnou situaci jako velkou příležitost prosadit se a posílit svoji pozici na trhu. V roce 2013 očekávám podobný vývoj na trhu prodeje stavebních strojů jako v roce 2012. Myslím, že dále dojde k oslabování pozic velkých prodejců a k posílení menších flexibilních firem. V horizontu příštích dvou až čtyř let počítám s redukcí počtu subjektů nabízejících stavební stroje, oboru se jistě nevyhnou bankroty a insolvence.

Ad2) Bilance činností Lipatech 2012

Prodej strojů

V roce 2012 jsme prodali přibližně stejné množství strojů jako v roce 2011. Významným trendem vidím růst prodejů
zákazníkům, kteří již v minulosti kupovali a spokojeni se vrací s novými požadavky. Významně narostl zájem o stroje
ze strany zákazníků půjčovny. Zvýšili jsme i export strojů. Velmi zajímavě se jeví prodej přívěsných vozíků Indespension. Hlavně profesionálové ze strany stavebních firem a půjčoven stavebních strojů poznali výhody vozíků Indespension a rozhodli se pro jejich nákup.

Prodej ND a příslušenství
a) Jsem si jist, že jsme se stali největším prodejcem hliníkových nájezdů pro těžší stroje na území ČR a SR.
Zainvestovali jsme do skladů, vytvořili potřebnou prezentaci (www.najezdy.com) a celkovou logistiku tohoto
obchodu.
b) Ve druhé polovině roku 2012 jsme dokončili jednání o zastoupení společnosti DIGGA Ltd. Dovezli jsme a
s úspěchem prodali první výrobky od této firmy.
c) Koncem roku 2012 jsme rozšířili nabídku hliníkových nájezdů o nájezdy pro vozíčkáře. Jedná se o sortiment,
který dosud nikdo na našem trhu takto nenabízel. Máme plnosortimentní sklad nájezdů a obratem tedy reagujeme na každý jednotlivý požadavek zákazníků. Produkty jsou představené na novém webu www.invalidninajezdy.eu a také na www.najezdy.com

d) Rozšířili jsme obchod s gumovými pásy a dalšími podvozkovými díly pro stavební stroje
e) Pokračovali jsme v prodeji značkových ND na stroje Bobcat, Takeuchi a JCB

Pronájem strojů
a) i přes problémy způsobené kriminálními kauzami s výrazným dopadem na stavební zakázky v regionech, ve kterých působíme, jsme udrželi obrat v pronájmu strojů a mechanizace
b) výrazně jsme navýšili počty obsloužených zákazníků (+100% nájemních smluv ve srovnání s 2011). Oproti minulosti poklesla průměrná výše jedné výpůjčky. Je to způsobené hlavně vyšší opatrností a šetrností zákazníků
c) do plné produkce se dostalo středisko Půjčovna Příbram

Recyklace dřeva
a) zvýšili jsme povědomí o existenci střediska recyklace dřeva Osnice, výrazně stoupl počet subjektů, které se rozhodly využít našich služeb spojených s likvidací odpadního dřeva
b) díky likvidací dřeva jsme získali nové partnery pro půjčovnu strojů i kontejnerovou autodopravu

ad3) Plány a cíle 2013

a) prodat stejné množství strojů jako v roce 2012
b) dále pracovat na rozšíření exportu strojů, vytvořit funkční model prodeje v SRN
c) podpořit nabídku strojů atraktivními variantami financování
d) více nabízet různé kombinace produktů Lipatech (např. prodej + pronájem, stroj + vozík, stroj + příslušenství,
stroj + náhradní díly, likvidace dřeva + doprava atp.)
e) výrazněji prosadit na trhu vozíky Indespension, včetně použitých
f) udržet růstový trend střediska Půjčovna Příbram
g) zvýšit prodej gumových pásů a podvozkových dílů, zprovoznit web www.gumovepasy.cz
h) prosadit výrobky DIGGA Ltd. na trhu v ČR
i) zahájit výrobu hydraulických hadic na středisku Půjčovna Osnice
j) udržet trend v prodeji hliníkových nájezdů
k) více oslovit zákazníky mimo stavební sektor – zemědělci, zahradníci, obce, invalidi, dopravci...

vypracoval: Ing. Libor Čech

Leden 2013