Kontrola opotřebení podvozku kompaktních rypadel je nutností

Článek publikován: 7.2.2014

Kompaktní rýpadla jsou výraznými "tahouny" na staveništích. Celý den tráví kopáním, rovnáním terénu, nebo i více náročnou prací, jako je např. demolice. Kompaktní minibagr má tu výhodu, že stojí na jednom místě a nepohybuje se sem a tam po staveništi jako smykem řízené nebo pásové nakladače. Vzhledem k vysokému namáhání minibagru je sledování opotřebení podvozku důležitou součástí každého plánu údržby strojů.

Sledování opotřebení je důležité, protože např. nesprávně napnutý pás nebo opotřebované hnací kolo by mohlo způsobit další poškození a tímto dodatečné náklady pro provozovatele stroje. Den s bagrem by tedy měl začít kontrolou opotřebení podvozkových částí.

Obsluha stroje musí pokud možno provést kontrolu stroje každý den před zahájením práce. U gumových pásů je nutné vyvarovat se hlubokým řezům. Každý z nich by mohl vést k proniknutí vlhkosti dovnitř pásu a následně ke vzniku koroze. Pokud budou na stroji levnější modely pásů, které nemají nerezová vyztužující lana, může vnitřní koroze zapříčinit neočekávané přetržení pásu a tím způsobit selhání stroje a prostoje na přímo staveništi.

Dalším důležitým bodem je zkontrolování napnutí pásů. Správně napnutý pás, není příliš těsný ani příliš volný.
Kladky , vodící a ozubená kola taky potřebují pravidelnou kontrolu. Pojezdové i vodící rolny podvozků jsou trvale utěsněné a mazané. Může však dojít k poškození těsnění a tím i úniku maziva z uzavřeného obalu. Jasným znamením je olejová skvrna kolem těsnění dílu. V tomto případě by měla být kladka neprodleně nahrazena novou. Pokud se nemazaná kladka zablokuje, může způsobit deformaci vodící sestavy pásů.


Chcete-li zkontrolovat opotřebení hnacího kola (turas), podívejte se nejprve na zuby na něm. Dobré ozubené kolo má zaoblený konec, zatímco opotřebené hnací kolo má zuby ostré a špičaté. Stav ozubených kol je velmi důležitý v momentě, kdy dochází k výměně pásů stroje. Nadměrně opotřebené hnací kolo poškozuje články gumového pásu a výrazně tím zkracuje jeho životnost na stroji.

Rutinní kontrola vám v každém případě může pomoci identifikovat problémy včas a zabránit tak zbytečným prostojům popř. i poškození stroje. Lipatech