Lipatech - bilance roku 2013

Článek publikován: 12.2.2014

Ad1) Sektor prodeje stavebních strojů 2013

Prodej stavebních strojů a mechanizace opět meziročně poklesl. Tento stav koresponduje s celkovou kondicí stavebnictví v České Republice. Postupně tak ubývá zakázek pro stavební firmy i menší živnostníky. Odměna za práci se stavebními stroji je velmi nízká. Ve stavebnictví je jedna z nejhorších platebních morálek.

Je otázkou, jestli tento trend změní nové nastupující vedení státu. To deklarovalo snahu podpořit českou ekonomiku a nastartovat budoucí hospodářský růst ČR. Stavebnictví by tedy mělo pocítit tyto kroky jako jedno z prvních odvětví našeho hospodářství.

Bohužel v závěru roku 2013 došlo k intervenci ČNB směrem k oslabení kurzu české koruny vůči hlavním světovým měnám (EUR, GBP, USD..). Tato skutečnost logicky vedla k nárůstu nákupních cen všech dovážených produktů. Stavební stroje jsou prakticky výhradně dovozové, proto museli jednotliví prodejci navýšit cenu svých produktů, a to o 10-20%. I vzhledem k dosavadní tíživé situaci na stavebním trhu je možné očekávat, že zdražení cen strojů povede ještě k výraznějšímu propadu v prodejích v roce 2014. Je velmi pravděpodobné, že investoři nebudou ochotni zohlednit vyšší pořizovací náklady za stroje v cenách zakázek, které budou těmito stroji realizovány. Očekávám tedy trend stárnutí strojového parku stavebních firem, a také další přesun poptávky po strojích směrem k půjčovnám stavební techniky. Určitě zajímavým bude nejbližší době obchod s náhradními díly a servis strojů.

Negativní okolnosti na stavebním trhu se logicky projevily i na ekonomických výsledcích jednotlivých prodejců stavebních strojů. Čerpám-li z veřejně dostupných zdrojů informací, mohu uvést, že v ekonomické ztrátě se ocitly i takové společnosti jako je CAT-Phoenix Zeppelin anebo Bobcat CZ. Jiné subjekty, možná i záměrně, své ekonomické výsledky ani nezveřejnily. Obraty hlavních „hráčů" na trhu se pohybovaly na úrovni cca 30% roku 2006-2008.

Jako možné budoucí řešení této vidím:

 • 1) Změnu obchodní strategie prodejců – omezení počtu velmi nákladných obchodních zástupců, úspory na veletrzích a jiných prezentacích, orientace na koncového zákazníka, posílení levnější prezentace výrobků (vlastní web, inzerce na webových portálech..), vynechání všech mezičlánků v prodejním řetězci (co nejkratší cesta k zákazníkovi, minimalizace subdealerů popř. jiných zprostředkovatelů prodejů), snížení nákladů na management – firmy již neprodukují tolik výnosů, aby živily stejný řídící aparát, jako v dobách největší konjunktury, orientace na použité stroje a pronájem
 • 2) Redukci subjektů nabízejících stavební stroje – ukončení činností, insolvence, převzetí, fúze atp.
 • 3) Postupné přebírání jednotlivých zastoupení významných značek strojů přímo jejich výrobci, jde o trend, jež můžeme pozorovat v prodeji osobním i nákladních automobilů, pouze tímto způsobem si výrobci udrží objemy prodejů jimi vyráběných produktů. Sami od prodeje strojů nebudou očekávat zisk. Ten jim zůstane pouze ve výrobě.

Ad2) Bilance činností Lipatech 2013

Prodej strojů

V roce 2013 pokračoval trend stagnace poptávky po stavebních strojích. Následkem byl meziroční pokles prodejů větších stavebních strojů cca o 10% oproti roku 2012.
Chybějící marži z prodeje větších strojů jsme částečně vyrovnali výnosy z jiných komodit jako např. pažení, lešení atp.
Podstatnou část prodejů jsme realizovali se zavedenými zákazníky, kteří s naší společností již delší dobu spolupracují. Projevila se jejich historická spokojenost jež je přivedla k dalším nákupům u Lipatech s.r.o.
Cca 15% z celkových prodejů tvořil export strojů mimo ČR – hlavně SRN a Slovensko.

Prodej ND a příslušenství

 • a) úspěšně jsme uvedli na trh v ČR gumové pásy na stavební stroje zn. RubberHill. Od měsíce července 2013 jsme zřídili sklad pásů v Praze-Osnici, zprovoznili webovou prezentaci www.gumovepasy.cz. Zařadili jsme se mezi největší obchodníky s gumovými pásy v ČR i na Slovensku. Sortiment RubberHill doplňujeme výrobky holandské firmy HTS Rubbertrack. V současnosti disponujeme dostatečnou skladovou zásobou pásů na nejběžněji používané stroje v ČR.
 • b) v roce 2013 jsme podstatně navýšili prodej podvozkových dílů na stavební stroje. Tento prodej rostl souběžně s prodejem gumových pásů. Soustředili jsme se na kvalitu za zajímavou cenu. Jako nejlepší řešení zohledňující toto pravidlo se ukázaly díly zn. HTS equipment. Velmi pozitivně se jeví i prodej koncových pojezdových motorů na minibagry zn. Volvo-Samsung. Jedná se o řešení, které nahradí nefunkční originální díl, a to ve srovnatelné kvalitě za zlomek ceny požadované oficiálními zástupci jednotlivých výrobců stavebních strojů
 • c) v porovnání s rokem 2012 jsme cca o 30% navýšili prodej hliníkových nájezdů pro stroje i invalidy. Zvýšili jsme skladovou zásobu tak, že jsme schopni dodávat běžné rozměry okamžitě dle přání zákazníka. Bez problémů řešíme i zasílání nájezdů na Slovensko.
 • e) Pokračovali jsme v prodeji značkových ND na stroje Bobcat, Takeuchi a JCB, vozíků Indespension, vrtacích zařízení DIGGA

Pronájem strojů

 • a) I přes obecný pokles stavebních zakázek se nám podařilo navýšit obrat půjčovny řádově o 25% oproti roku 2012. O cca 20% narost počet uzavřených nájemních smluv.
 • b) Doplnili jsme strojový park o velké stavební stroje – pásové bagry 13,5, 16,0 tun (CAT 314CLCR, BOBCAT 444). Máme nový produkt a oslovujeme širší okruh zákazníků.
 • c) pořídili jsme mobilní třídičku zeminy zn. Abyss – Anglie. Doplníme tak sortiment strojů pro komunální sféru, zahradnické firmy atp.
 • d) Navýšili jsme obrat v servisu stavebních strojů a nářadí. Stali jsme se oficiálním dealerem strojů a ND HONDA, WEBER MT.

Ad3) Plány a cíle 2014

 • a) Navýšení obratu a zisku v prodeji větších strojů o 10%, tj. na úroveň roku 2012
 • b) rozšíření prodeje gumových pásů a podvozkových dílů – nárůst min. 50% obratu i zisku
 • c) zvýšení tržeb za hydraulické hadice v Osnici i Příbrami
 • d) zajištění projektu a potřebných povolení na stavbu střediska Příbram
 • e) dovést a úspěšně začít prodávat novinku – aku mazací lis na mazání čepů
 • f) připravit obchod s dalšími produkty, které doplní stávající sortiment prodeje ND a opotřebitelných částí na stavební stroje
 • g) zvýšit prodej vozíků Indespension o 10%– nových i použitých

vypracoval: Ing. Libor Čech
Leden 2014