Lipatech, s.r.o. – zhodnocení roku 2014, plány a cíle pro rok 2015

Článek publikován: 9.1.2015

Lipatech, s.r.o. – zhodnocení roku 2014, plány a cíle pro rok 2015

1) Stavební stroje 2014 - obecný pohled

První kvartál roku 2014 byl ovlivněn několika významnými faktory. Byla velmi mírná zima, na kterou bohužel stavebníci nebyli připraveni a tak nevyužili tuto příležitost v plné míře. Dále se potvrdila očekávání, že zdražení dovozových produktů, které vyplynulo z oslabení koruny po intervencích ČNB z konce roku 2013, velmi utlumí poptávku zákazníků po nových strojích a zařízení. Obchodníci celkem snadno doprodali zásoby pořízené ještě před oslabením měny. Po navýšení cen strojů však došlo k výraznému poklesu prodeje. Bohužel nemám k dispozici přesné statistiky prodeje nových strojů, domnívám se však, že celkový počet prodaných strojů byl opět nižší než v roce předcházejícím.

V prvním pololetí se ještě neprojevila stimulační opatření, jež deklarovala nová vláda a plánovala tak podpořit stavebnictví veřejnými investicemi např. do infrastruktury. Avšak v druhém pololetí jsme zaznamenali oživení trhu a zvýšení množství stavebních zakázek našich zákazníků. Tato skutečnost velmi pozitivně ovlivnila poptávku především po pronájmu strojů a částečně i způsobila nárůst prodeje nových i použitých strojů v závěru roku 2014.

Taktéž změna postoje státních úřadů k přidělování dotačních prostředků zapůsobila na prodej stavebních strojů. Odpovědní představitelé státu zjistili, že budou-li nadále komplikovat procesy přidělování dotací konkrétním uchazečům, povede to k nečerpání disponibilních peněz a jejich následné vracení do pokladny EU. V roce 2014 bylo vyhlášeno a následně realizováno množství dotačních titulů - jak pro soukromé subjekty, tak i pro sektor veřejné správy a samosprávy. Zajímavým zákazníkem prodejců stavebních strojů se staly zemědělské subjekty.

Nadále pokračoval trend směřující k oslabování pozic velkých prodejců stavebních strojů, kteří se dosud neodhodlali k razantním změnám obchodních i organizačních strategií. Nesou příliš velkou režijní zátěž, kterou nedokážou svým provozem pokrývat. Díky těmto skutečnostem vzniká v jejich okolí množství obchodních příležitostí pro menší, flexibilnější subjekty, jež nabízejí zákazníkům srovnatelné služby za příznivějších cenových podmínek. Toto se netýká pouze prodeje strojů, ale také servisních prací a dodávek náhradních dílů. Již neplatí skutečnost, že neautorizovaný dodavatel nabízí službu s „hendikepem“. Často jsou tyto firmy odborně výrazně lépe vybaveny než tradiční značkoví prodejci.

V roce 2015 očekávám pokračování pozitivních trendů z 2. pololetí 2014 (veřejné investice, nová dotační strategie, vliv růstu HDP). Bohužel, jako možnou brzdu považuji nekončící oslabování české koruny vůči světovým měnám, které zcela jistě povede k dalšímu zvýšení cen dovozových produktů. Odhaduji růst cen o 10-20% již v prvním čtvrtletí 2015. Otázkou je, zda se udrží trend růstu HDP v ČR. Současná ekonomická situace Evropské Unie bude negativně působit na prosperitu našeho hospodářství. Stagnuje německá ekonomika, velké problémy zažívá Itálie a Francie. Opět se diskutuje o odchodu Řecka z EU. Předpokládá se postupné oslabování eura až na úroveň 1:1 vůči USD.

2) Lipatech, s.r.o. – zhodnocení 2014

Rok 2014 byl pro Lipatech, s.r.o. rokem velmi úspěšným. Potvrdila se správnost rozhodnutí z předchozích let a nejen díky produkci nových obchodních aktivit dosáhla společnost výrazně lepších výsledků než v roce 2014. Celkový obrat společnosti vzrostl o 39%, pronájem strojů se zvýšil o 25% a prodej strojů a náhradních dílů byl o 49,3% vyšší než v roce 2013. Počet zaměstnanců Lipatech, s.r.o. se meziročně zvýšil o 30%.

Růst prodeje zboží byl způsoben hlavně výrazným progresem v prodeji gumových pásů RubberHill, podvozkových dílů na stavební stroje a ostatních náhradních dílů. V současné době máme největší skladovou zásobu gumových pásů v ČR (co se týče rozsahu sortimentu i množství kusů). Také sklad podvozkových dílů je velmi rozsáhlý. Nabízí dostatečné množství rolen, ozubených kol i napínacích kladek pro běžně používané modely na našem trhu. Atypické požadavky řešíme promptními dodávkami od největších obchodníků v rámci EU. Pro rok 2015 plánujeme první přímé dovozy podvozkových dílů od jejich prvovýrobců.

Pronájem strojů v roce 2014 vzrostl meziročně o cca 25%. Nárůst byl způsoben rozšířením flotily strojů o nové produkty (CAT 314, válec BOMAG BW172, 2 x Bobcat E26, Bobcat E50, 3 ks demprů Terex a Thwaites 6t atd.). Pozitivně se projevilo stavební oživení v druhé polovině roku.

Od počátku září 2014 jsme zahájili provoz dceřinné firmy Lipatechu na Slovensku. Provozovna Lipatech SK, s.r.o. v Dubnici n. Váhom nabízí skladem sortiment gumových pásů RubberHill, podvozkové díly, hliníkové nájezdy Metalmec a Senmal a vrtací zařízení pro stavební stroje DIGGA.

Počátkem roku 2014 naši technici úspěšně absolvovali školení na opravy motorů DOOSAN ve výrobním závodě Bobcat v Dobříši. Firma Lipatech se tak stala jediným certifikovaným partnerem Bobcat Manufacture Czech pro servis a opravy motorů DOOSAN, jež se postupně začínají montovat do smykových nakladačů a minibagrů BOBCAT.

3) Lipatech – cíle pro rok 2015

1) rozšíření prodeje gumových pásů a podvozkových dílů, vyřešení skladovacích kapacit (sklad Rožmitál p. Tř., nová skladovací hala v Osnici u Prahy), rozvoj obchodních vztahů s klíčovými zákazníky

2) zahájení obchodní spolupráce s firmou Automaster CN – hliníkový program

3) výběr nových dodavatelů podvozkových dílů, dovoz 1-2 kontejnerů

4) rozvoj prodeje Lipatech SK – růst tržního podílu v prodeji základních produktů Lipatech SK na slovenském trhu, vytvoření obchodních vztahů s klíčovými zákazníky

5) udržení obratu v pronájmu strojů na všech pobočkách

6) ukončení činnosti – recyklace dřeva, efektivnější využití uvolněného prostoru pro potřebu jiných obchodních aktivit Lipatech, s.r.o. (výstavba skladovací haly gumových pásů na středisku Osnice)

7) pokračování a rozvoj spolupráce s Bobcat Manufacture Czech Dobříš

V Sedlici 08/01/2015 Ing. Libor Čech – jednatel společnosti