Jak jsme si vedli v roce 2012?

Fotografie Jak jsme si vedli v roce 2012?

Novinka publikována: 22.1.2013

Lipatech – bilance 2012

Obsah:

1. Komentář ke stavu oboru – obecně
2. Bilance činností Lipatech 2012
3. Plány a cíle na rok 2013


Ad1) Sektor prodeje stavebních strojů

Sektor prodeje stavebních strojů a zařízení se již několikátým rokem v řadě propadá. Tento trend začal krizí roku 2008 a od té doby se dále prohlubuje. Následky propadu zákaznických poptávek zaznamenávají hlavně velcí hráči na trhu prodeje stavebních strojů. Již delší dobu očekávám nějaká konkrétní řešení situace z jejich strany. Pozitivní změna na straně poptávky není dle mého názoru v blízké době pravděpodobná, a proto vnímám jako nezbytné řešit položku vlastních nákladů. Prvním, kdo na propad prodejů a pronájmů zareagoval je Phoenix Zeppelin. Rozhodl se drasticky snížit počet zaměstnanců a to také v průběhu roku 2012 realizoval. Jisté je , že očekávané efekty této akce zapůsobí teprve v dlouhodobějším časovém horizontu. Předpokládám, že k podobným krokům přistoupí v blízké době i ostatní významní prodejci stavebních strojů (Terramet, Bobcat CZ, Kuhn Bohemia, Volvo stavební stroje atd.).Díky omezeným finančním možnostem zákazníků a výrazné finanční nejistotě, nastává přesun jejich pozornosti směrem k použitým strojům a pronájmu. Tato skutečnost vytváří příležitost pro nové subjekty na straně nabídky, které jsou schopny zajistit zákazníkovi požadovaný stroj v odpovídajícím stavu avšak za podstatně zajímavějších cenových podmínek. Naše společnost vnímá tento trend jako velmi významný a podniká maximum pro to, aby nabídla produkt, který zákazníka osloví. Využíváme veškerých dostupných možností prezentace produktů a služeb s tím, že důraz klademe hlavně na nová média (inzertní portály, vlastní webové prezentace). Lipatech s.r.o. chápe současnou situaci jako velkou příležitost prosadit se a posílit svoji pozici na trhu. V roce 2013 očekávám podobný vývoj na trhu prodeje stavebních strojů jako v roce 2012. Myslím, že dále dojde k oslabování pozic velkých prodejců a k posílení menších flexibilních firem. V horizontu příštích dvou až čtyř let počítám s redukcí počtu subjektů nabízejících stavební stroje, oboru se jistě nevyhnou bankroty a insolvence....celý článek zde.